Tabulka školného a dalších poplatků

Školné na školní rok 2022-2023 (za rok)

Registrační poplatek (nově registrovaní žáci) 15 000 CZK
První stupeň základní školy (1.–6. ročník) 279 000 CZK
Druhý stupeň základní školy (7.–9. ročník) 313 500 CZK

Doplňkové služby (v případě zájmu)

EAL (podpora angličtiny) 3300 CZK
Speciální vzdělávací potřeby zdarma
Družina (1.–6.ročník) 1 200 CZK
Doplňkové poplatky fakturují měsíčně.

Poplatky za zkoušky

První stupeň (6. ročník) 14.28 £ za předmět
Druhý stupeň (9. ročník) 20.61 £ za předmět

Slevy pro sourozence

Druhé registrované dítě 10 %
Všechny další registrované děti 20 %
  • Registrační poplatek 15 000 Kč je jednorázovým poplatkem pro všechny nově příchozí studenty. Na registrační poplatek se nevztahuje sleva pro sourozence.
  • Sleva pro sourozence se vztahuje vždy na mladšího ze sourozenců. Slevu je možné uplatnit pouze mezi sourozenci.  
  • Školné může být placeno měsíčně, čtvrtletně nebo jednorázově. V případě jednorázové platby celého ročního školného (tj. školné za 10 měsíců) se uplatňuje sleva 1 %. Školní rok trvá 10 měsíců (září–červen), měsíční platba je tak 1/10 ročního školného.        
  • Angličtina jako druhý jazyk (EAL) a Speciální vzdělávací potřeby (SEN) jsou doplňkové služby, které ISB nabízí. Tyto služby jsou placeny měsíčně.
  • Rodiny, se kterými budou podepsány smlouvy na necelý školní rok (tj. méně než 10 měsíců) a které poté požádají o prodloužení smluv, musí zaplatit registrační poplatek 15 000 Kč.    

Školné zahrnuje:

  • Ranní družina (7:30 až 8:30)
  • Výuka od 8:30 do 15:00 (v některých případech do 16:00)
  • Učebnice, výukové materiály a spotřební materiál

Předčasné ukončení studia na ISB

Rodiny, které mají podepsanou smlouvu na celý školní rok (tj. 10 měsíců) a předčasně ukončí docházku do ISB, jsou povinné uhradit následující poplatky:

Ukončení docházky mezi datem podepsání smlouvy a 1. zářím 25 % příslušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 1. zářím a 15. listopadem 50 % příslušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 16. listopadem a 31. lednem 75 % příšlušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 1. únorem a posledním dnem školy 100 % příslušného desetiměsíčního školného

Rodinám, které mají podepsanou smlouvu na méně než 10 měsíců, se doba, na kterou je smlouva podepsána, rozdělí na čtvrtiny a poplatky, vztahující se k předčasnému ukončení docházky do ISB, budou odpovídat výše uvedenému schématu. 

Akreditace a členství