Tabulka školného a dalších poplatků

Školní rok 2024-2025 (za rok)

Registrační poplatek (nově registrovaní žáci) 22 000 CZK
První stupeň základní školy (1.–6. ročník) 355 000 CZK
Druhý stupeň základní školy (7.–9. ročník) 394 500 CZK

Doplňkové služby (za měsíc)

EAL (podpora angličtiny) 4000 CZK
Speciální vzdělávací potřeby zdarma
Družina (1.–6.ročník) 1500 CZK

Slevy pro sourozence

Druhé registrované dítě 10 %
Všechny další registrované děti 20 %
  • Registrační poplatek 22 000 Kč je jednorázovým poplatkem pro všechny nově příchozí studenty. Na registrační poplatek se nevztahuje sleva pro sourozence.
  • Sleva pro sourozence se vztahuje vždy na mladšího ze sourozenců. Slevu je možné uplatnit pouze mezi sourozenci.  
  • Školné může být placeno měsíčně, čtvrtletně nebo jednorázově. V případě jednorázové platby celého ročního školného (tj. školné za 10 měsíců) se uplatňuje sleva 1 %. Školní rok trvá 10 měsíců (září–červen), měsíční platba je tak 1/10 ročního školného.        
  • Angličtina jako druhý jazyk (EAL) je doplňkové služba na podporu angličtiny, kterou ISB nabízí a která je placena měsíčně.
  • Rodiny, se kterými budou podepsány smlouvy na necelý školní rok (tj. méně než 10 měsíců) a které poté požádají o prodloužení smluv, zaplatí registrační poplatek 22 000 Kč.    
  • Škola si vyhrazuje právo navýšit školné vždy od 1.9. následujícího školního roku o průměrnou roční míru inflace, oznámenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.
  •  

Školné zahrnuje:

  • Ranní družina (7:30 až 8:30)
  • Výuka od 8:30 do 15:00 (v některých případech do 16:00)
  • Učebnice, výukové materiály a spotřební materiál

Předčasné ukončení studia na ISB

Rodiny, které mají podepsanou smlouvu na celý školní rok (tj. 10 měsíců) a předčasně ukončí docházku do ISB, jsou povinné uhradit následující poplatky:

Ukončení docházky mezi datem podepsání smlouvy a 1. zářím 25 % příslušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 1. zářím a 15. listopadem 50 % příslušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 16. listopadem a 31. lednem 75 % příšlušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 1. únorem a posledním dnem školy 100 % příslušného desetiměsíčního školného

Rodinám, které mají podepsanou smlouvu na méně než 10 měsíců, se doba, na kterou je smlouva podepsána, rozdělí na čtvrtiny a poplatky, vztahující se k předčasnému ukončení docházky do ISB, budou odpovídat výše uvedenému schématu. 

Akreditace a členství