Akreditace a členství

CIS – ISB je akreditovaným členem Rady mezinárodních škol

Rada mezinárodních škol (CIS) je členskou organizací, která byla založena za účelem podpory vysoké kvality mezinárodního vzdělávání.

CIS je jednou z nejvýznamnějších organizací v mezinárodním vzdělávání. Mezi jejími členy se nachází více než 650 škol a 480 vysokých škol a univerzit. 

Rada má také bohaté zkušenosti se základním a středním vzděláním, ve více než 100 zemích světa. Mnoho inspektorů a konzultantů této organizace má zkušenosti se vzděláváním ve světě a mnozí z nich jsou bývalými řediteli mezinárodních škol.

Základním cílem CIS je umožnit členským organizacím – školám dosáhnout co nejvyšších standardů ve vzdělávání a neustálé zlepšování studijních výsledků studentů těchto škol.

Více o Radě naleznete zde: www.cois.org.


IB World School - International Baccalaureate Diploma Programme a PYP  

ISB se stala IB World School v dubnu 2017.

Program IB má pozitivní vliv na studenty, školy a zároveň i na jejich širší komunitu, jelikož tento způsob výuky má dopad i mimo třídy. IB má zcela ojedinělý a inovativní přístup ke vzdělání - studenti stejně jako učitelé se na programu podílí s opravdovým nasazením a zároveň jsou součástí širší celosvětové sítě.  Z těchto důvodů má IB přední místo v rámci poskytování mezinárodního vzdělání.

Více o programu IB: http://www.ibo.org/


Členství v CIE Cambridge

Cambridge International Education je světově největším poskytovatelem mezinárodních vzdělávacích programů a kvalifikací pro studenty ve věku 5–19 let. Členem této cambridgeské komunity je více než 9 000 škol ve více než 160 zemích světa.

Programy a kvalifikace Cambridge jsou progresivní a flexibilní tak, aby podporovaly studenty v úspěšném rozvoji. ISB je akreditovaným členem Cambridge International Education, a je tedy oprávněna poskytovat programy pro základní a středoškolské vzdělání.

Více informací naleznete zde: http://www.cie.org.uk/

Povolení MŠMT

International School of Brno, Mezinárodní škola Brno, byla uznána Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky jako zahraniční škola na území ČR dle § 38 školského zákona. 

Akreditace a členství