Tabulka školného a dalších poplatků

Školné na školní rok 2023-2024 (za rok)

Registrační poplatek (nově registrovaní studenti) 20 000 CZK
Mateřská škola (věk 3 a 4 roky) 263 500 CZK
První stupeň základní školy (1.–6. ročník)321 000 CZK
Druhý stupeň základní školy (7.–9. ročník)360 500 CZK
Střední škola - Program IGCSE (10. a 11. ročník)371 500 CZK
Střední škola - IB Diploma program (ročník 12 a 13)* 474 000 CZK

Doplňkové poplatky (v případě zájmu)

Speciální vzdělávací potřeby zdarma
EAL – podpora angličtiny 3 800 CZK
Družina (2.–6.ročník) 1 500 CZK

Slevy pro sourozence

Druhé registrované dítě 10 %
Všechny další registrované děti 20 %
 • Registrační poplatek 20 000 Kč je jednorázovým poplatkem pro všechny nově příchozí studenty. Na registrační poplatek se nevztahuje sleva pro sourozence.
 • Sleva pro sourozence se vztahuje vždy na mladšího ze sourozenců. Slevu je možné uplatnit pouze mezi sourozenci.
 • Školné může být placeno měsíčně, čtvrtletně nebo jednorázově. V případě jednorázové platby celého ročního školného (tj. školné za 10 měsíců) se uplatňuje sleva 1 %. Školní rok trvá 10 měsíců (září–červen), měsíční platba je tak 1/10 ročního školného. Měsíční splátky 2 posledních měsíců školního roku (za květen a červen) jsou splatné k 30. dubnu.
 • Angličtina jako druhý jazyk (EAL) je doplňková služba, kterou ISB nabízí, v případě zájmu či potřeby. Tato služba je placena měsíčně.
 • Rodiny, se kterými budou podepsány smlouvy na necelý školní rok (tj. méně než 10 měsíců) a které poté požádají o prodloužení smluv, musí zaplatit registrační poplatek 20 000 Kč za každé registrované dítě.
 • Škola si vyhrazuje právo navýšit školné vždy od 1.9. následujícího školního roku o průměrnou roční míru inflace, oznámenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.

Školné zahrnuje:

Mateřská školka

 • denní program od 7:30 do 17:00
 • učebnice a spotřební materiál

První a druhý stupeň základní školy, střední škola

 • ranní družina (7:30 až 8:30)
 • výuka od 8:30 do 15:00 (v některých případech do 16:00)
 • učebnice a spotřební materiál

Předčasné ukončení studia na ISB

Rodiny, které mají podepsanou smlouvu na celý školní rok (tj. 10 měsíců) a předčasně ukončí docházku do ISB, jsou povinné uhradit následující poplatky:

Ukončení docházky mezi datem podepsání smlouvy a 1. zářím 25 % příslušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 1. zářím a 15. listopadem 50 % příslušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 16. listopadem a 31. lednem 75 % příšlušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 1. únorem a posledním dnem školy 100 % příslušného desetiměsíčního školného

Rodinám, které mají podepsanou smlouvu na méně než 10 měsíců, se doba, na kterou je smlouva podepsána, rozdělí na čtvrtiny a poplatky, vztahující se k předčasnému ukončení docházky do ISB, budou odpovídat výše uvedenému schématu.

Akreditace a členství