Profil žáka International School of Brno

Kreativní

Je schopen klást otázky a hledat odpovědi. Hledat souvislosti a logiku. 

Všestranně vzdělaný

Je schopen uplatnit a předávat své znalosti a dovednosti, vyjádřit myšlenky, emoce, nápady a názory sebevědomě a jasně, a to v několika jazycích. Protože mechanicky opakovat nabiflovaná fakta je v dnešním životě a světě k ničemu.

Respektující

Je schopen jednat čestně, spravedlivě, poctivě, odpovědně a s ohledem na ostatní, je schopen porozumět světu různými způsoby a v různých kontextech.

Odvážný

Je schopen nadšeně přijímat nové výzvy a změny, je ochoten zdravě riskovat a seznamovat se s novými kulturami a zároveň studovat a oceňovat kulturu vlastní.

Vyrovnaný

Je schopen pracovat a zároveň si zachovat fyzickou, intelektuální a duševní pohodu.

Samostatný

Je schopen objektivně poznat své silné i slabé stránky, stanovovat si cíle, plánovat a organizovat si práci.

Akreditace a členství