Mezinárodní anglická školka Brno

Dopřejte Vašim dětem to nejlepší, mezinárodně akreditované vzdělání v angličtině, pod vedením zkušených a kvalitních učitelů z celého světa! Na International School of Brno se Vaše dítě přirozeně připraví na život, další vzdělávání nebo práci kdekoli ve světě.

Naše školka je přátelským a bezpečným místem, je provozována v moderním, příjemném a atraktivním prostředí. Děti ve věku 3 a 4 let se setkávají v podnětné multikulturní atmosféře, ve které se vzájemně respektujeme a podporujeme.

Našim společným komunikačním jazykem je angličtina, kterou děti kolem sebe slyší a učí se ji zcela přirozeně od kamarádů a učitelů. Výuka probíhá podle tematických plánů sestavených na základě mezinárocdně akreditovaných a celosvětově uznávaných osnov PYP - International Baccalaureate pro předškolní vzdělávání a naši předškoláci se pyšní tím, že již umí číst a psát.

V naší mezinárodní školce ISB usilujeme o rozvoj zvídavosti a samostatnosti. Umožňujeme dětem dobře poznat sami sebe, stejně jako stát se zodpovědnými členy týmu a vypěstovat si celoživotní zájem o poznávání nového.

Akreditace a členství