Naše vize

V naší mezinárodní školce ISB usilujeme o rozvoj zvídavosti a samostatnosti. Umožňujeme dětem dobře poznat sami sebe, stejně jako stát se zodpovědnými členy týmu a vypěstovat si celoživotní zájem o poznávání.

3 základní principy vzdělávání ve školce ISB:

Respekt

Veškerý kontakt mezi dětmi, učiteli a zaměstnanci ISB je postaven na zásadách respektu a tolerance. Všem nám velmi záleží na tom, aby ISB byla bezpečným a pozitivním místem pro děti.

Pracovitost

Snažíme se o to, aby děti už od školky školce pracovaly tak, aby dosáhly svého osobního maxima co se rozvoje osobnosti i rozvoje dovedností týče. Každé dítě je osobnost, která potřebuje k rozvoji specifické impulsy. My jsme tu od toho, abychom u každého dítěte tyto potřeby a specifika odhalili, abychom děti vedli, učili je samostatnosti, učili je jak spolupracovat, komunivat a kriticky myslet.

Zábava

Výuka je vždy nejúčinnější, když to děti i učitele baví. Proces učení musí být zajímavý a zábavný, spojený s emocemi a zážitky.

Akreditace a členství