Jak se učíme

Vzdělávací program - Early Years (3 a 4 leté děti)

Rozvoj dětí a jejich vzdělávání probíhá ve školce International School of Brno dle mezinárodně akreditovaného a celosvětově uznávaného vzdělávacího programu Early Years PYP - International Baccalaureate. Naši učitelé jsou plně kvalifikováni a průběžně se vzdělávají tak, aby mohli tento moderní program vyučovat. Výuka probíhá stejně jako na dalších stupních školy výhradně v anglickém jazyce, což dětem pomáhá si tento jazyk opravdu dobře osvojit, zcela přirozenou cestou. 

V ISB školce se soustředíme na rozvíjení šesti základních oblastí:

  • Komunikace, jazyk a literatura
  • Fyzický rozvoj
  • Osobní a emocionální rozvoj
  • Řešení problémů a matematika
  • Člověk a společnost
  • Kreativní rozvoj

Každá z těchto oblastí se zavádí do praxe prostřednictvím plánovaných smysluplných aktivit, které jsou zvoleny jak učitelem, tak dítětem. Důležité je, aby úkoly vždy obsahovaly:

  • Hru a objevování (děti si vyzkoušejí a osahají věci kolem sebe),
  • Aktivní učení (děti se soustředí, jsou angažované; jsou podporovány, aby pokračovaly a zažily radost z úspěchu),
  • Kreativitu a kritické myšlení (děti rozvíjejí vlastní myšlenky, pomáháme jim objevit vztahy mezi věcmi a lidmi, rozvíjíme nejrůznější strategie).

Tématické celky

Výstupy a očekávání zapracují paní učitelky do tematických plánů. Témata jsou dětem blízká a pečlivě vybraná na základě zájmů dětí. Dozvídáme se tak například o podmořském světě, dávné době dinosaurů nebo o pohádkách z dalekých krajů. Školní rok je rozdělen na 4 "units" (tématické celky).

Program pro EY1 (3-leté)

Program pro EY2 (4-leté)

Děti ve věku 5 let jsou již zařazeny do skupiny "Year 1", která je součástí sekce Primary (1. stupeň školy)

Komunikace s rodiči

Cestu každého dítěte v průběhu roku s rodiči sdílíme několika způsoby. Samozřejmostí je u nás každodenní popovídání si s rodiči o průběhu dne.

Rodiče mají prostřednictvím interně sdílené aplikace "Seesaw" možnost pravidelně nahlížet do dění ve třídě a sledovat tak, co se jejich dítě ve školce učí. Společně si pak můžete doma povídat o tom, co se dnes dělo, a navázat na témata i v rodinném kruhu.

Tvoříme portfolia – úžasné složky plné jedinečných vzpomínek na čas strávený ve školce. Děti s pomocí učitelek průběžně vybírají vzorky prací a paní učitelky po celý rok děti sledují, fotí, popisují a hodnotí jejich vývoj ve všech oblastech. Děti svá portfolia rodičům pyšně ukazují během pravidelných rodičovských schůzek, které u nás netradičně vedou děti samotné. Na konci školního roku si děti portfolia odnášejí domů. V červnu také děti obdrží podrobné školkové vysvědčení.

Akreditace a členství