Přehled školného v mateřské škole

Školné na 2023-2024 (za rok)

Registrační poplatek (nově registrované děti) 20 000 CZK
Mateřská škola 263 000 CZK

Školné zahrnuje:

  • denní program od 7:30 do 17:00
  • veškeré výukové materiály a spotřební materiál

Slevy pro sourozence

Druhé registrované dítě 10 %
Všechny další registrované děti 20 %

Info

  • Registrační poplatek 20 000 Kč je jednorázovým poplatkem pro všechny nově příchozí studenty. Na registrační poplatek se nevztahuje sleva pro sourozence.
  • Sleva pro sourozence se vztahuje vždy na mladšího ze sourozenců. Slevu je možné uplatnit pouze mezi sourozenci.
  • Školné může být placeno měsíčně, čtvrtletně nebo jednorázově. V případě jednorázové platby celého ročního školného (tj. školné za 10 měsíců) se uplatňuje sleva 1 %. Školní rok trvá 10 měsíců (září–červen), měsíční platba je tak 1/10 ročního školného.
  • Rodiny, se kterými budou podepsány smlouvy na necelý školní rok (tj. méně než 10 měsíců) a které poté požádají o prodloužení smluv, musí opět zaplatit registrační poplatek 20.000,-.  
  • Škola si vyhrazuje právo navýšit školné vždy od 1.9. následujícího školního roku o průměrnou roční míru inflace, oznámenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.

Předčasné ukončení studia na ISB

Rodiny, které mají podepsanou smlouvu na celý školní rok (tj. 10 měsíců) a předčasně ukončí docházku do ISB, jsou povinné uhradit následující poplatky:

Ukončení docházky mezi datem podepsání smlouvy a 1. zářím 25 % příslušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 1. zářím a 15. listopadem 50 % příslušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 16. listopadem a 31. lednem 75 % příšlušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 1. únorem a posledním dnem školy 100 % příslušného desetiměsíčního školného

Rodinám, které mají podepsanou smlouvu na méně než 10 měsíců, se doba, na kterou je smlouva podepsána, rozdělí na čtvrtiny a poplatky, vztahující se k předčasnému ukončení docházky do ISB, budou odpovídat výše uvedenému schématu.

Akreditace a členství