Výuka na mezinárodní základní škole

Na naší základní škole (Primary & Secondary) vyučujeme všechny předměty (kromě čj) v angličtině, ve skupinách cca 12 - 15 dětí. Naše výuka děti baví, učí je přemýšlet v souvislostech.
Vyučujeme dle mezinárodně akreditovaných, programů (IB, Cambridge), které mají vysoké renomé a jsou implementovány na nejprestižnějších světových školách.

Vzdělávací program pro první stupeň

Pro roční přehled učiva prosím klikněte na odkazy na jednotlivé ročníky níže:

Vzdělávací program pro druhý stupeň

Pro roční přehled učiva prosím klikněte na odkazy na jednotlivé ročníky níže:


EAL (English as an Additional Language) program pro žáky, kteří s angličtinou teprve začínají

Žákům, kteří s angličtinou na International School of Brno začínají a potřebují co nejrychleji získat základní dovednosti v jazyce, aby se mohli co nejdříve zapojit na 100 procent do výuky, nabízíme tzv. EAL program. Program EAL má za cíl rozvinout žákovy komunikativní schopnosti v angličtině natolik, aby se mohl co nejdříve plně integrovat ve výuce. EAL je zaměřeno na komunikaci, používání angličtiny, psaní a čtení v angličtině. Program EAL je vytvořen na základě vzdělávacího programu pro angličtinu jako cizí jazyk "Cambridge Primary and Secondary English as a Second Language curriculum". Vzdělávací plán angličtiny jako cizího jazyka je vytvořen tak, aby zároveň pokrýval co nejvíce obsahu ze základního vzdělávacího programu všech ostatních předmětů). Tento vzdělávací plán byl vytvořen institucí Cambridge ESOL.

Program EAL je také v souladu s Evropským referenčním rámcem – mezinárodním hodnocením jazykových dovedností (pro více informací klikněte zde).

Akreditace a členství