Naše vize

"Učíme se a vyrůstáme společně jako osobnosti, které se chtějí vzdělávat, poznávat a stát se úspěšnými a zodpovědnými světoobčany."

3 základní principy vzdělávání na ISB:

Respekt

Veškerý kontakt mezi žáky, studenty a zaměstnanci ISB je postaven na zásadách respektu a tolerance. Všem nám velmi záleží na tom, aby ISB byla bezpečným a pozitivním místem pro děti. Žádný člen ISB komunity by se za žádných okolností neměl stát obětí diskriminace nebo zneužití.

Pracovitost

Očekává se, že každý žák, student i zaměstnanec bude pracovat tak, aby dosáhl svého osobního maxima co se pracovních výsledků týče. Jsme tu od toho, abychom studentům pomohli zjistit, jak se učit co nejefektivněji, samostatně, jak spolupracovat, komunikovat a kriticky přemýšlet v souvislostech.

Zábava

Výuka a studium jsou vždy nejúčinnější, když to učitele i studenty baví. Když proces učení není zajímavý a zábavný, spojený s emocemi a zážitky, jsou naučené vědomosti a dovednosti velmi rychle zapomenuty.

Naše poslání:

Mezinárodní škola v Brně je otevřena dětem z celého světa. Naším cílem je poskytovat žákům od mateřské školky až po střední školu takové vzdělání, aby se z nich stali aktivní, zodpovědní studenti a úspěšní, pozitivní členové společnosti, ať už budou jejich životní cesty jakékoli.

Úzká spolupráce s rodinami našich žáků je předpokladem k tomu, aby každý žák nabýval znalosti a rozvíjel dovednosti svým vlastním, jedinečným způsobem.

V ISB věříme, že:

  • každý student by měl hrát aktivní roli při rozpoznávání a rozvíjení svých jedinečných dovedností
  • žáci jsou lépe motivováni, pokud se sami zapojí do procesu hodnocení
  • moderní vzdělávání musí umožnit žákům objevovat a poznávat látku v lokálních i globálních souvislostech
  • učení přináší větší pocit uspokojení a je dynamičtější, pokud studenti sami objevují souvislosti mezi jednotlivými tématy a předměty
  • každý člen školní komunity si zaslouží respekt, současně musí každý z nás respektovat druhé
  • každý člen školní komunity se podílí na tom, aby mu každý školní den přinášel nové výzvy, pocity uspokojení a radosti

Akreditace a členství