Tabulka školného a dalších poplatků

Školné na školní rok 2023-2024 (za rok)

Registrační poplatek (nově registrovaní studenti) 20 000 CZK
10. a 11. ročník - program IGCSE371 500 CZK
12. a 13. ročník - IB Diploma program 474 000 CZK

* Školné nezahrnuje poplatky za IB zkoušky.

IB Examination Fees

Per Subject Fee 85 EUR

Cambridge Examination Fees

IGCSE (Year 11) 63.27 £ per subject

Slevy pro sourozence

Druhé registrované dítě 10 %
Všechny další registrované děti 20 %
  • Registrační poplatek 20 000 Kč je jednorázovým poplatkem pro všechny nově příchozí studenty. Na registrační poplatek se nevztahuje sleva pro sourozence.
  • Sleva pro sourozence se vztahuje vždy na mladšího ze sourozenců. Slevu je možné uplatnit pouze mezi sourozenci.
  • Školné může být placeno měsíčně, čtvrtletně nebo jednorázově. V případě jednorázové platby celého ročního školného (tj. školné za 10 měsíců) se uplatňuje sleva 1 %. Školní rok trvá 10 měsíců (září–červen), měsíční platba je tak 1/10 ročního školného.        
  • Angličtina jako druhý jazyk (EAL) je doplňková služba, kterou ISB nabízí. Tato služba je placena měsíčně.
  • Rodiny, se kterými budou podepsány smlouvy na necelý školní rok (tj. méně než 10 měsíců) a které poté požádají o prodloužení smluv, musí zaplatit registrační poplatek 20.000,-.
  • Škola si vyhrazuje právo navýšit školné vždy od 1.9. následujícího školního roku o průměrnou roční míru inflace, oznámenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.
  •  

Školné zahrnuje:

První a druhý stupeň základní školy, střední škola

  • Výuka od 8:30 do 15:00 (v některých případech do 16:00)
  • Učebnice a spotřební materiál

Předčasné ukončení studia na ISB

Rodiny, které mají podepsanou smlouvu na celý školní rok (tj. 10 měsíců) a předčasně ukončí docházku do ISB, jsou povinné uhradit následující poplatky:

Ukončení docházky mezi datem podepsání smlouvy a 1. zářím 25 % příslušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 1. zářím a 15. listopadem 50 % příslušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 16. listopadem a 31. lednem 75 % příšlušného desetiměsíčního školného
Ukončení docházky mezi 1. únorem a posledním dnem školy 100 % příslušného desetiměsíčního školného

Rodinám, které mají podepsanou smlouvu na méně než 10 měsíců, se doba, na kterou je smlouva podepsána, rozdělí na čtvrtiny a poplatky, vztahující se k předčasnému ukončení docházky do ISB, budou odpovídat výše uvedenému schématu. 

Akreditace a členství