Program pro české studenty

Nedílnou součástí osnov International School of Brno je kvalitní český program určený žákům a studentům české národnosti, případně cizincům s plynulou češtinou.  Takto mohou naši žáci kdykoli přejít na jinou českou střední školu, mají také možnost ukončit studium na ISB s ekvivalentem české maturitní zkoušky, který je platný na všech univerzitách v ČR.

Klademe důraz na to, aby se naši studenti nejen učili jazyk a literaturu, ale aby zároveň vstřebávali českou kulturu, historii a ostatní reálie. Předmět je vyučován kvalifikovanými a zkušenými pedagogy, kteří dbají na vysoký standard výuky, preferují moderní a kreativní učební metody a přihlíží k individuálním schopnostem dětí.

Naším cílem je dobře studenty připravit na případné budoucí studium na univerzitách na celém světě, včetně těch českých a zajistit, aby měli pevné povědomí o vlastním kulturním a jazykovém dědictví. 

Akreditace a členství