Naše vize

"Učíme se a vyrůstáme společně jako osobnosti, které chtějí poznávat a stát se zodpovědnými světoobčany."

3 základní principy vzdělávání na ISB:

Respekt

Veškerý kontakt mezi žáky, studenty a zaměstnanci ISB je postaven na zásadách respektu a tolerance. Všem nám velmi záleží na tom, aby ISB byla bezpečným a pozitivním místem pro děti. Žádný člen ISB komunity by se za žádných okolností neměl stát obětí diskriminace nebo zneužití.

Pracovitost

Očekává se, že každý žák, student i zaměstnanec bude pracovat tak, aby dosáhl svého osobního maxima co se pracovních výsledků týče. Jsme tu od toho, abychom studentům pomohli zjistit, jak se učit co nejefektivněji, samostatně, jak spolupracovat a dotahovat věci do konce.

Zábava

Výuka a studium jsou vždy nejúčinnější, když to učitele i studenty baví. Když proces učení není zajímavý a zábavný, spojený s emocemi a zážitky, jsou naučené vědomosti a dovednosti velmi rychle zapomenuty.

Naše poslání:

Mezinárodní škola v Brně je otevřena dětem z celého světa. Naším cílem je poskytovat žákům od mateřské školky až po střední školu takové vzdělání, aby se z nich stali aktivní, zodpovědní studenti a úspěšní, pozitivní členové společnosti, ať už budou jejich životní cesty jakékoli.

Úzká spolupráce s rodinami našich žáků je předpokladem k tomu, aby každý žák nabýval znalosti a rozvíjel dovednosti svým vlastním, jedinečným způsobem.

V ISB věříme, že:

  • každý student by měl hrát aktivní roli při rozpoznávání a rozvíjení svých jedinečných dovedností
  • žáci jsou lépe motivováni, pokud se sami zapojí do procesu hodnocení
  • moderní vzdělávání musí umožnit žákům objevovat a poznávat látku v lokálních i globálních souvislostech
  • učení přináší větší pocit uspokojení a je dynamičtější, pokud studenti sami objevují souvislosti mezi jednotlivými tématy a předměty
  • každý člen školní komunity si zaslouží respekt, současně musí každý z nás respektovat druhé
  • každý člen školní komunity se podílí na tom, aby mu každý školní den přinášel nové výzvy, pocity uspokojení a radosti

Akreditace a členství