Program pro české děti na ISB

Nedílnou součástí osnov International School of Brno je kvalitní český program určený žákům a studentům české národnosti, případně cizincům s plynulou češtinou. Naším cílem je, aby český jazyk, ale i ostatní předměty, které jsou odlišné od mezinárodního vzdělávacího programu (vlastivěda, dějepis, zeměpis), byly rozvíjeny v souladu se vzdělávacím programem českých škol. Takto mohou naši žáci kdykoli přejít na českou základní či střední školu, mají také možnost přihlásit se na prestižní státní školy a ukočit studium na ISB s platnou maturitní zkouškou.

Čeština se na ISB vyučuje každý den. Klademe důraz na to, aby se naši studenti nejen učili jazyk a literaturu, ale aby zároveň vstřebávali českou kulturu, historii a ostatní reálie. Předmět je vyučován kvalifikovanými a zkušenými pedagogy, kteří dbají na vysoký standard výuky, preferují moderní a kreativní učební metody a přihlíží k individuálním schopnostem dětí.

Výuka českého jazyka na jednotlivých stupních

Školka

Český jazyk jako samostatný předmět se ve školce nevyučuje. Zájemcům rodičů předškoláků a čtyřletých dětí nabízíme odpolední kroužky českého jazyka. Výuka probíhá zábavnou formou cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností, které po nástupu do školy pomohou dětem zvládnout matematiku, český jazyk a prvouku. Jednou týdně děti mohou také zlepšovat svou výslovnost s paní logopedkou.

První stupeň

Od prvního do šestého ročníku děti pracují podle osnov pro český jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného MŠMT. Vyučovacím předmětem je čeština s integrovaným učivem prvouky a matematiky. Výuka probíhá každý den v délce jedné vyučovací hodiny (45 minut). Jednou týdně také českým dětem nabízíme možnost navštěvovat kroužek vlastivědy.

Druhý stupeň

Na druhém stupni program probíhá na základě téhož Rámcového vzdělávacího programu. Studenti mají čtyři 60minutové hodiny týdně. Kromě českého jazyka a literatury jsou studenti přezkušování také z obsahu dějepisu a zeměpisu, který se týká České republiky a probírá se na partnerské škole v daném ročníku. Na ISB jsou v nabídce volitelné odpolední kroužky rozšiřující přípravu na přezkoušení z českého dějepisu a zeměpisu. Partnerská škola kromě toho také nabízí možnost konzultací s vyučujícími, kde jsou žákům blíže vysvětleny požadavky na přezkoušení ze všech tří předmětů.

Střední škola

Po ukončení základního školního vzdělání nabízíme našim českým studentům možnost dále studovat český jazyk. Naším cílem je dobře studenty připravit na případné budoucí studium na českých univerzitách a zajistit, aby měli pevné povědomí o vlastním kulturním a jazykovém dědictví. Spolu s partnerskou školou připravujeme studenty na úspěšné složení státní maturity z českého jazyka.

Novinky

16.1. 2018Ples ISB 2018

Připravte si své nejlepší róby, 2. ročník plesu ISB se blíží! Loni jsme si to všichni moc užili a doufáme, že i letos se nám podaří vytvořit krásnou plesovou atmosféru.

Číst dále
13.11. 2017Bratslam 2017

Veliké gratulace našim studentům z 5,6 a 7. ročníků k vítězství a 3. místu v jejich kategoriích na soutěži v poezii Braslam!

Číst dále
12.10. 2017WORKSHOPY PRO RODIČE

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás tímto pozvali další kolo workshopů pro rodiče, které se budou konat v pondělí, 16. 10. hned po skončení vyučování.

Číst dále

Hodnocení rodičů

10.2. 2017 MAARTJE

Moji dva chlapci začali navštěvovat ISB v září 2015. Jeden byl v prvním ročníku, druhý ve třetím (ani jeden z nich není rodilý mluvčí). Jako maminka jsem měla z prvního školního dne velké obavy. Nová země, nové město, nová škola a dokonce i nový jazyk. Domů ze školy se vrátili oba šťastní a už po pár týdnech začali mluvit anglicky a cítili se ve škole jako doma. Zaměstnanci školy, učitelé a další rodiče nám velmi pomohli se zaběhnout a to nejen ve škole, ale i co se života v Brně týče. Atmosféra ve škole je velmi otevřená a vřelá. Vždy tu najdete někoho, kdo Vás vyslechne.
Se vším nám také pomohlo PTA (Asociace rodičů), kteří nás propojili s dalšími rodinami a pomohli nám se stát součástí ISB komunity.
Doposud to pro nás je skvělá zkušenost!

Číst dále
12.1. 2017 HANA

S velkou láskou píši těchto pár vět pro hodnocení školy ISB na Čejkovické ulici v Brně na Vinohradech. Můj syn byl na této škole od 1. do 3. ročníku. Bohužel jsem se kvůli velké pracovní vytíženosti musela přesunout do USA a můj syn se mnou. V USA nám ISB moc chybí, naštěstí plánujeme návrat zpět do ČR.

Číst dále
13.3. 2015 Rodiče dvou dětí z ISB

Obě naše děti momentálně studují na základní škole ISB. Máme velkou radost z nízkého počtu studentů v jednotlivých třídách a i z celkového prostředí, ve kterém se děti učí. Třídy jsou prostorné a studenti se podílí na výzdobě a spoluvytváří tak své prostředí pro výuku.

Číst dále
28.2. 2015 Dana

Moje dcera navštěvuje International School of Brno (ISB) již třetím rokem a školu miluje! Každý den mi doma s nadšením vykládá o tom, co všechno se naučila. Počet dětí ve třídě je nízký s pestrou škálou dětí různých národností.

Číst dále
26.2. 2015 Lenka

Máme tři děti a na ISB přicházely postupně a každé s jiným úmyslem.
První nastupovala prostřední dcera do šesté třídy. Chtěli jsme zkusit výzvu studia v anglickém jazyce. Ve škole se jí moc líbilo a chtěla tam mít i mladší sestru. Ta nastoupila do předškoláků do školky také proto, že jsme chtěli, aby byla dobře připravená do první třídy v anglicky mluvícím prostředí.

Číst dále

Kontakt

Akreditace

CIS
Cobis
Cambridge
International Baccalaureate
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Partneři

NCCC