Program pro české děti na ISB

Nedílnou součástí osnov International School of Brno je kvalitní český program určený žákům a studentům české národnosti, případně cizincům s plynulou češtinou. Naším cílem je, aby český jazyk, ale i ostatní předměty, které jsou odlišné od mezinárodního vzdělávacího programu (vlastivěda, dějepis, zeměpis), byly rozvíjeny v souladu se vzdělávacím programem českých škol. Takto mohou naši žáci kdykoli přejít na českou základní či střední školu, mají také možnost přihlásit se na prestižní státní školy a ukočit studium na ISB s platnou maturitní zkouškou.

Čeština se na ISB vyučuje každý den. Klademe důraz na to, aby se naši studenti nejen učili jazyk a literaturu, ale aby zároveň vstřebávali českou kulturu, historii a ostatní reálie. Předmět je vyučován kvalifikovanými a zkušenými pedagogy, kteří dbají na vysoký standard výuky, preferují moderní a kreativní učební metody a přihlíží k individuálním schopnostem dětí.

Výuka českého jazyka na jednotlivých stupních

Školka

Český jazyk jako samostatný předmět se ve školce nevyučuje. Zájemcům rodičů předškoláků a čtyřletých dětí nabízíme odpolední kroužky českého jazyka. Výuka probíhá zábavnou formou cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností, které po nástupu do školy pomohou dětem zvládnout matematiku, český jazyk a prvouku. Jednou týdně děti mohou také zlepšovat svou výslovnost s paní logopedkou.

První stupeň

Od prvního do šestého ročníku děti pracují podle osnov pro český jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného MŠMT. Vyučovacím předmětem je čeština s integrovaným učivem prvouky a matematiky. Výuka probíhá každý den v délce jedné vyučovací hodiny (45 minut). Jednou týdně také českým dětem nabízíme možnost navštěvovat kroužek vlastivědy.

Druhý stupeň

Na druhém stupni program probíhá na základě téhož Rámcového vzdělávacího programu. Studenti mají čtyři 60minutové hodiny týdně. Kromě českého jazyka a literatury jsou studenti přezkušování také z obsahu dějepisu a zeměpisu, který se týká České republiky a probírá se na partnerské škole v daném ročníku. Na ISB jsou v nabídce volitelné odpolední kroužky rozšiřující přípravu na přezkoušení z českého dějepisu a zeměpisu. Partnerská škola kromě toho také nabízí možnost konzultací s vyučujícími, kde jsou žákům blíže vysvětleny požadavky na přezkoušení ze všech tří předmětů.

Střední škola

Po ukončení základního školního vzdělání nabízíme našim českým studentům možnost dále studovat český jazyk. Naším cílem je dobře studenty připravit na případné budoucí studium na českých univerzitách a zajistit, aby měli pevné povědomí o vlastním kulturním a jazykovém dědictví. Spolu s partnerskou školou připravujeme studenty na úspěšné složení státní maturity z českého jazyka.

Novinky

Hodnocení rodičů

25.2. 2019 Milena

Naše dcera Barbora nastoupila do ISOB do Y11. Není to zrovna ideální rok k přestupu na jinou školu, protože v tomto roce má skládat IGCSE zkoušky.

Číst dále
22.2. 2019 Ivona

Skvělá škola, která dobře připraví vaše děti na budoucí náročné studium na světových univerzitách.

Číst dále
23.3. 2018 Otec Wenjie

Ve srovnání s čínským způsobem vzdělání, které je orientované spíše na testování, Wenjie se líbí víc prostředí a výuka na ISB. Úkoly v Číně jsou cíleny na posílení paměti, zatímco na ISB se klade důraz na vedení k samostatnosti a kompetenci studenta.

Číst dále
10.2. 2017 MAARTJE

Moji dva chlapci začali navštěvovat ISB v září 2015. Jeden byl v prvním ročníku, druhý ve třetím (ani jeden z nich není rodilý mluvčí). Jako maminka jsem měla z prvního školního dne velké obavy. Nová země, nové město, nová škola a dokonce i nový jazyk. Domů ze školy se vrátili oba šťastní a už po pár týdnech začali mluvit anglicky a cítili se ve škole jako doma. Zaměstnanci školy, učitelé a další rodiče nám velmi pomohli se zaběhnout a to nejen ve škole, ale i co se života v Brně týče. Atmosféra ve škole je velmi otevřená a vřelá. Vždy tu najdete někoho, kdo Vás vyslechne.
Se vším nám také pomohlo PTA (Asociace rodičů), kteří nás propojili s dalšími rodinami a pomohli nám se stát součástí ISB komunity.
Doposud to pro nás je skvělá zkušenost!

Číst dále
12.1. 2017 HANA

S velkou láskou píši těchto pár vět pro hodnocení školy ISB na Čejkovické ulici v Brně na Vinohradech. Můj syn byl na této škole od 1. do 3. ročníku. Bohužel jsem se kvůli velké pracovní vytíženosti musela přesunout do USA a můj syn se mnou. V USA nám ISB moc chybí, naštěstí plánujeme návrat zpět do ČR.

Číst dále

Kontakt

Akreditace

CIS
Cobis
Cambridge
International Baccalaureate
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Partneři

NCCC