Click to display in browser

"LEARN, GROW, AND BE UNIQUE WITH ISB" 

OPEN DAY


In every internationally accredited school there are highly trained teachers and staff that provide exceptional care and education to young children. At the International School of Brno, the Primary Years Programme focuses on exploration and inquiry learning opportunities.

Teaching students to communicate to their peers, learning to solve problems, encouraging them to be independent and creating a classroom community are the fundamental skills within the ISB Kindergarten.

Find out more about our unique Kindergarten at our Open Day, June 22nd from 9-11am.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


V každé mezinárodně akreditované škole najdete dobře vyškolené pedagogy, kteří dětem poskytují výjimečně kvalitní péči a vzdělávání. Na Mezinárodní škole Brno se předškolní program zaměřuje na výuku, která vede děti k vlastnímu objevování světa.

Komunikace se spolužáky, schopnost řešit problémy, snaha být nezávislý a spoluvytvářet komunitu třídy jsou základní dovednosti, které rozvíjíme v naší školce.

Zjistěte více o unikátní školce na dnu otevřených dveří 22. června od 9 do 11 hodin.